Techniniai reikalavimai spaudai pateikiamiems maketams

Siekdami puikios gaminių kokybės ir sklandaus darbo, pateikiame Jums savo techninius reikalavimus.

1. Duomenų perdavimo būdai:
• El. paštu galima siųsti dokumentus, kurie ne didesni kaip 5 MB.
• Dokumentai didesni kaip 5 MB talpinami į Via Aquaria ftp serverį  (ftp adreso teirautis Via Aquaria vadybininko). Patalpinus dokumentus, būtina informuoti vadybinką el. paštu, nurodant dokumento pavadinimą ir pilną kelią iki jo.
Derinant ar tvirtinant maketus, Via Aquaria vadybininkui būtina atsiųsti jo pavyzdį *.jpg ar *.pdf formatu.

2. Galimos maketavimo programos:

• Illustrator CS3(*.ai)
• InDesigne CS3 (*.indd)
• Photoshope CS3 (*.psd)
• CorelDraw 15 (*.cdr)

Operacinės sistemos: Mac OS; MS Windows.

3. Dokumentų ruošimo gamybai reikalavimai:
Galimi failų formatai gamybai: *.ai (300 dpi); *.pdf (300 dpi); *.eps (300 dpi); *.cdr (300 dpi).
Svarbiausi reikalavimai:
• Tekstai privalo būti SUKREIVINTI.
• Linijos storis makete privalo buti ne plonesnis kaip 0,02 mm ir būtinai nuspalvintas kontūras (outline).
• Dokumentuose tos pačios paskirties objektai: išklotininės linijos (layout); pjovimo/lenkimo linijos (crops); dizaino elementai (logotipai, užrašai, iliustracijos ir t.t.), privalo būti atskirai sugrupuoti ar sukelti į atskirus sluoksnius. Naudojant Via Aquaria išklotines, privalo likti joje esančios išklotinės linijų (layout) ir jei yra pjovimo/lenkimo linijų (crops) grupės.
• Saugojant dokumentą gamybai, programos nustatymai turi būti tokie, kad neliktų spaudai nereikalingos informacijos, pvz. spaudos žymės “All Printer’s Marks” (Trim Marks; Registration Marks; Color Bars; Page information; Bleeds ir pan.).
PASTABA: Prieš siunčiant dokumentą gamybai, patartina patikrinti ar jis atitinka visus prieš tai išvardintus reikalavimus.

Spalvinė koduotė ir raiška:
• Dokumento ir taškinės grafikos iliustracijos jame raiška (rezoliucija) turi būti ne mažesnė kaip 300 dpi. Siekiant kokybiškos spaudos, negalima “dirbtinai kelti” raiškos (kokybė dėl to geresnė nebūna).
• Dokumentai spaudai ruošiami CMYK arba Grayscale (negali būti RGB).
• Maketo objektai dokumente gali būti CMYK, PANTONE ar Grayscale spalvomis(negali būti RGB). Jei spauda ruošiama CMYK (4+0), tuomet makete negali būti PANTONE spalvų; jei – CMYK ir PANTONE (pvz. 5+0), tuomet turi būti CMYK + PANTONE spalvos.
• Juodos spalvos fonas rekomenduojamas:
ruošiant CMYK – C-50; M-50; Y-50; K-100;
ruošiant PANTONE – Process Black arba Black – 100 %.
• Juodos spalvos tekstas privalo būti :
ruošiant CMYK – C-0; M-0; Y-0; K-100;
ruošiant PANTONE – Process Black arba Black – 100 %.
• Jei makete naudota “Overprint” komanda, apie tai privaloma informuoti Via Aquaria vadybininką, pažymint kurioje maketo vietoje ji turi būti taikoma.
Dokumentų ruošimas spaudai su UV laku:
• Spaudos ir UV lako maketai turi būti ruošiami atskiruose dokumentuose, išlaikant tą patį lapo formatą.
• Jei konkreti iliustracija esanti spaudoje, dengiama UV laku, būtina išlaikyti ne tik lapo formatą, bet ir tą pačią iliustracijos poziciją UV lako makete.
• UV lako vieta žymima juoda spalva – C-90; M-90; Y-90; K-100;
Dokumentų ruošimas gamybai su įspaudu/kongrevu:
• Spaudos ir įspaudo (kongrevo) maketai gamybai turi būti ruošiami atskiruose dokumentuose, išlaikant tą patį lapo formatą.
• Jei įspaudas bus daromas ant konkrečios iliustracijos, būtina išlaikyti ne tik lapo formatą, bet ir tą pačią iliustracijos poziciją įspaudo makete.
• Įspaudo vieta žymima juoda spalva – C-0; M-0; Y-0; K-100.
• Įspausto ir iškilaus kongrevo maketai ruošiami vienodai, tačiau būtina informuoti VIA vadybininką apie pageidaujamą jo rūšį.

IŠIMTYS:
• Kaširuotame kartone bet kokios rūšies įspaudas ant konkrečios iliustracijos – NEGALIMAS.
• Darant iškilų įspaudą kaširuotame kartone, kongrevo iliustracijos siauriausia vieta turi būti ne mažesnė kaip 3 mm. (Ši taisyklė netaikoma visais kitais atvejais, tiek įspaustam kongrevui, tiek mažesnės gramatūros popieriui).
Dokumentų ruošimas gamybai su folijavimu:
• Spaudos ir folijavimo maketai turi būti ruošiami atskiruose dokumentuose, išlaikant tą patį lapo formatą ir folijavimo vietą.
• Folijavimo vieta žymima juoda spalva – C-0; M-0; Y-0; K-100.

4. Dokumento ruošimas maišelių gamybai:
• Maišelių gamybai dokumentai ruošiami, vadovaujantis prieš tai išvardintais reikalavimais (žr. 3 skyrių).
• Maišelių maketus būtina ruošti naudojant Via Aquaria išklotines (išklotinės teirautis vadybininko).
• Maketuojant negalima keisti nustatyto lapo formato Via Aquaria išklotinėse.
• Visais atvejais dokumentuose tos pačios paskirties objektai: išklotininės linijos (layout); pjovimo/lenkimo linijos (crops); dizaino elementai (logotipai, užrašai, iliustracijos ir t.t.), privalo būti makete atskirai sugrupuoti ar sukelti į atskirus sluoksnius.
• Saugojant dokumentą gamybai (pvz. *.pdf formatu), programos nustatymai turi būti tokie, kad neliktų spaudai nereikalingos informacijos, pvz. spaudos žymės “All Printer’s Marks” (Trim Marks; Registration Marks; Color Bars; Page information; Bleeds ir pan.)

5. Dokumento ruošimas segtuvų gamybai:
• Segtuvų gamybai dokumentai ruošiami, vadovaujantis prieš tai išvardintais reikalavimais (žr. 3 skyrių).
• Segtuvų maketus būtina ruošti naudojant Via Aquaria išklotines (išklotinės teirautis vadybininko).
• Ruošiant segtuvo maketą gamybai, privalomos 15 mm užlaidos (margin) iš visų pusių, kurios jau yra pažymėtos Via Aquaria išklotinėse.
• Visais atvejais dokumentuose tos pačios paskirties objektai: išklotininės linijos (layout); dizaino elementai (logotipai, užrašai, iliustracijos ir t.t.), privalo būti makete atskirai sugrupuoti ar sukelti į atskirus sluoksnius.
PASTABA: Kaširuoto kartono produktams išlieka 2-3 mm dizaino paklaida.

6. Dokumento ruošimas aplankų gamybai:
• Aplankų gamybai dokumentai ruošiami, vadovaujantis prieš tai išvardintais reikalavimais (žr. 3 skyrių).
• Aplankų maketus būtina ruošti naudojant Via Aquaria išklotines (išklotinės teirautis vadybininko).
• Ruošiant aplanko maketą gamybai, privalomos 5 mm užlaidos (margin) iš visų pusių, kurios žymimos nuo tolimiausių išklotinės taškų. Fono (užlaidų) nereikia apkirpti pagal išklotinės formą.
• Visais atvejais dokumentuose tos pačios paskirties objektai: išklotininės linijos (layout); dizaino elementai (logotipai, užrašai, iliustracijos ir t.t.), privalo būti makete atskirai sugrupuoti ar sukelti į atskirus sluoksnius.

7. Dokumento ruošimas dėžučių gamybai:
• Būtini procesai dėžučių konstrukcijų parinkimui:
1. Privaloma žinoti talpinamo daikto dydį, formą ir svorį. Jei daiktas yra nestandartinės formos ar jam reikalingos vidinės pertvaros, kišenėles, įdėklai ir pan. rekomenduojama, renkantis dėžutės konstrukcijos formą, atsiųsti daikto pavyzdį Via Aquaria vadybininkui.
2. Dėžučių konstrukcijų tipus bei jų turimus dydžius galite rasti Via Aquaria internetinėje svetainėje.
Rekomenduojama rinktis Jums reikalingos dėžutės konstrukciją iš turimų Via Aquaria formų.
3. Suderinus konstrukciją ir galutinius matmenis, kurie privalo atitikti Via Aquaria internetinėje sveitainėje naudojamą dėžučių matmenų žymėjimo seką
– L x B x H, vadybininkas pateiks Jums reikalingą išklotinę.
• Dėžučių gamybai dokumentai ruošiami, vadovaujantis prieš tai išvardintais reikalavimais (žr. 3 skyrių).
• Ruošiant dėžutės maketą gamybai, privalomos 10 mm užlaidos (margin) iš visų pusių, kurios žymimos nuo tolimiausių išklotinės taškų. Fono (užlaidų) nereikia apkirpti pagal išklotinės formą.
• Visais atvejais dokumentuose tos pačios paskirties objektai: išklotininės linijos (layout); dizaino elementai (logotipai, užrašai, iliustracijos ir t.t.), privalo būti makete atskirai sugrupuoti ar sukelti į atskirus sluoksnius.
PASTABA: Kaširuoto kartono ir mikrogofro produktams išlieka 2-3 mm dizaino paklaida.

 

ATSISIŲSTI >